ୟୁକ୍ରେନରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ଓ ଦୂତାବାସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସ୍ବଦେଶ ଫେରି ଆସିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଭାରତ ସରକାର

ୟୁକ୍ରେନରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ଓ ଦୂତାବାସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସ୍ବଦେଶ ଫେରି ଆସିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଭାରତ ସରକାର

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *