ତାଲିବାନ ଶାସିତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାଇଁ ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ୍‌ ଘୋଷଣା । ୧୦୦ କୋଟି ୟୁରୋର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲା ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ । ସାମାଜିକ-ଆର୍ଥିକ ଦୁଃସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସହାୟତା: EU

ତାଲିବାନ ଶାସିତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାଇଁ ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ୍‌ ଘୋଷଣା । ୧୦୦ କୋଟି ୟୁରୋର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲା ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ । ସାମାଜିକ-ଆର୍ଥିକ ଦୁଃସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସହାୟତା: EU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *