ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଏକକ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ | କଟକ ଡମପଡ଼ାରେ ଜଗଦ୍‌ଗୁରୁ କୃପାଳୁ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି|

ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଏକକ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ | କଟକ ଡମପଡ଼ାରେ ଜଗଦ୍‌ଗୁରୁ କୃପାଳୁ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି |


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *