ଆସିକା ସାଂସଦ ପ୍ରମିଳା ବିଷୋୟୀ ନିଜର ମତଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଭୋଟ ବାକ୍ସକୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଓ ଆଣ୍ଠୁ ପକାଇ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ

ଆସିକା ସାଂସଦ ପ୍ରମିଳା ବିଷୋୟୀ ନିଜର ମତଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଭୋଟ ବାକ୍ସକୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଓ ଆଣ୍ଠୁ ପକାଇ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *