ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଁଦିଆ ଥାନା ବରପଦା ଛକରେ SBI ଏଟିଏମ୍‌ରୁ ଲୁଟ୍, ପଛ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଏଟିଏମ୍‌ରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି, ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି

ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଁଦିଆ ଥାନା ବରପଦା ଛକରେ SBI ଏଟିଏମ୍‌ରୁ ଲୁଟ୍, ପଛ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଏଟିଏମ୍‌ରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି, ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *