ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀ SBI ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍‌ରେ ଗ୍ୟାସ ପାଇପ୍ ଲିକ୍‌ ହେବାରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *