ଅଗଷ୍ଟ ୨୩ ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଦିବସ | ଏଣିକି ୨୩ ଅଗଷ୍ଟ ଦିନ ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ ହେବ | ଇସ୍ରୋ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା

ଅଗଷ୍ଟ ୨୩ ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଦିବସ | ଏଣିକି ୨୩ ଅଗଷ୍ଟ ଦିନ ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ ହେବ | ଇସ୍ରୋ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *