ଆଜିଠୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିଅନର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ୨ ଦିନିଆ ଧର୍ମଘଟ । ବ୍ୟାଙ୍କ ଘରୋଇକରଣ ପ୍ରତିବାଦରେ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ଡାକରା । ଘରୋଇକରଣ ପ୍ରତିବାଦରେ ଧର୍ମଘଟ କରିବେ ୯ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ।

ଆଜିଠୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିଅନର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ୨ ଦିନିଆ ଧର୍ମଘଟ । ବ୍ୟାଙ୍କ ଘରୋଇକରଣ ପ୍ରତିବାଦରେ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ଡାକରା । ଘରୋଇକରଣ ପ୍ରତିବାଦରେ ଧର୍ମଘଟ କରିବେ ୯ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *