ଆଜିଠୁ କେନ୍ଦାପଡ଼ାର ଭିତରକନିକା ଓ ଗହୀରମଥାରେ ଡଲ୍‌ଫିନ ଗଣନା । ଡିସେମ୍ବର ୧୮ ଯାଏ ଡଲଫିନ ଗଣନା ପାଇଁ ୯ଟି ଟିମ୍ ଗଠିତ । ଧାମରା ମୁହାଣରୁ ଦେବୀ ନଦୀ ମୁହାଣ ଯାଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେବ ଗଣନା ।

ଆଜିଠୁ କେନ୍ଦାପଡ଼ାର ଭିତରକନିକା ଓ ଗହୀରମଥାରେ ଡଲ୍‌ଫିନ ଗଣନା । ଡିସେମ୍ବର ୧୮ ଯାଏ ଡଲଫିନ ଗଣନା ପାଇଁ ୯ଟି ଟିମ୍ ଗଠିତ । ଧାମରା ମୁହାଣରୁ ଦେବୀ ନଦୀ ମୁହାଣ ଯାଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେବ ଗଣନା ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *