କାଲି ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଆରପି ଛକରେ ଗୁଳି ଘଟଣା: ସ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିନୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ,ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି କରିଥିଲା ବିନୟ

କାଲି ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଆରପି ଛକରେ ଗୁଳି ଘଟଣା: ସ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିନୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ,ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି କରିଥିଲା ବିନୟ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *