ବଦମାସ KBN ଗ୍ରୁପ୍ ଆଉ ୨ ଜଣ ଗିରଫ, ସାହିଲ୍ ଓ କାହ୍ନାକୁ ଗିରଫ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ, ପୂର୍ବରୁ KBN ଗ୍ରୁପ୍ର ୪ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା ପୁଲିସ, ବନ୍ଧୁକ ଓ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ

ବଦମାସ KBN ଗ୍ରୁପ୍ ଆଉ ୨ ଜଣ ଗିରଫ, ସାହିଲ୍ ଓ କାହ୍ନାକୁ ଗିରଫ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ, ପୂର୍ବରୁ KBN ଗ୍ରୁପ୍ର ୪ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା ପୁଲିସ, ବନ୍ଧୁକ ଓ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *