ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦୁଆପଦା RI ଶରତ କୁମାର ଜେନା | ୯ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ | ଘରବାରି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ୯ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ | ଶରତ ଜେନାଙ୍କ ୩ଟି ଠିକଣାରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି |

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦୁଆପଦା RI ଶରତ କୁମାର ଜେନା | ୯ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ | ଘରବାରି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ୯ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ | ଶରତ ଜେନାଙ୍କ ୩ଟି ଠିକଣାରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *