ଫଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୮୧୯ରୁ ୭୩୪ ଆସନରେ ଆଗୁଆ ବିଜେଡି । ୪୨ଟି ଆସନରେ ବିଜେପି, ୩୫ଟି ଆସନରେ କଂଗ୍ରେସ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ-୮ରେ ଆଗୁଆ

ଫଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୮୧୯ରୁ ୭୩୪ ଆସନରେ ଆଗୁଆ ବିଜେଡି । ୪୨ଟି ଆସନରେ ବିଜେପି, ୩୫ଟି ଆସନରେ କଂଗ୍ରେସ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ-୮ରେ ଆଗୁଆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *