ଭୋଟ ଦେଇ ନିଜର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ CMC କମିଶନର ଅନନ୍ୟା ଦାସ | କିଲାଫୋର୍ଟ୍ PWD କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର 112 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ଦେଲେ ଭୋଟ |

ଭୋଟ ଦେଇ ନିଜର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ CMC କମିଶନର ଅନନ୍ୟା ଦାସ | କିଲାଫୋର୍ଟ୍ PWD କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର 112 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ଦେଲେ ଭୋଟ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *