ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୬ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ପରେ କଟକର ନୂଆ ରାଉସାପାଟଣାର ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ ଘୋଷଣା କଲା CMC | ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନ ସିଲ, CMC ପକ୍ଷରୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଆରମ୍ଭ

ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୬ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ପରେ କଟକର ନୂଆ ରାଉସାପାଟଣାର ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ ଘୋଷଣା କଲା CMC | ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନ ସିଲ, CMC ପକ୍ଷରୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଆରମ୍ଭ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *