କଟକରେ ମାଞ୍ଜା ସୂତାରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ପିରବଜାରର ଗୁଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟୀ ସେକ୍‌ ଅନୱରକୁ ଗିରଫ କଲା ଜଗତପୁର ପୋଲିସ

କଟକରେ ମାଞ୍ଜା ସୂତାରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ପିରବଜାରର ଗୁଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟୀ ସେକ୍‌ ଅନୱରକୁ ଗିରଫ କଲା ଜଗତପୁର ପୋଲିସ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *