ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଜଣେ କୋରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ୬୮ ବର୍ଷୀୟ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କୋରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୮ ହଜାର ୪୨୩କୁ ବୃଦ୍ଧି |

ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଜଣେ କୋରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ୬୮ ବର୍ଷୀୟ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କୋରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୮ ହଜାର ୪୨୩କୁ ବୃଦ୍ଧି |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *