ବିଶ୍ବରେ କୋରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୫୨ ଲକ୍ଷ ୯୪ ହଜାର ୪୨୧, ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତ- ୨୬ କୋଟି ୮୦ଲକ୍ଷ ୬୮ ହଜାର ୩୨୨ ସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି- ୨୪ କୋଟି ୧୨ଲକ୍ଷ ୬୬ହଜାର ୦୯୫ |

ବିଶ୍ବରେ କୋରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୫୨ ଲକ୍ଷ ୯୪ ହଜାର ୪୨୧ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତ- ୨୬ କୋଟି ୮୦ଲକ୍ଷ ୬୮ ହଜାର ୩୨୨ ସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି- ୨୪ କୋଟି ୧୨ଲକ୍ଷ ୬୬ହଜାର ୦୯୫

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *