ରାଜ୍ୟରେ ୧୦,୨୭୩ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ; କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନରୁ ୫୯୬୨, ଲୋକାଲ୍ କେସ୍ ୪୩୧୧ ଚିହ୍ନଟ, ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବର୍ଗର ୧୦୬୫ ଚିହ୍ନଟ

ରାଜ୍ୟରେ ୧୦,୨୭୩ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ; କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନରୁ ୫୯୬୨, ଲୋକାଲ୍ କେସ୍ ୪୩୧୧ ଚିହ୍ନଟ, ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବର୍ଗର ୧୦୬୫ ଚିହ୍ନଟ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *