ସ୍ଥଳଭାଗ ଠାରୁ ୪୨୦ କିମି ଦୂରରେ ‘ଜୱାଦ’ | ଗତ ୬ ଘଣ୍ଟା ଧରି ୨୦ କିମି ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି ବାତ୍ୟା ‘ଜୱାଦ’ | ଗୋପାଳପୁରରୁ ୪୨୦ ଓ ପୁରୀଠୁ ୪୮୦ କିମି ଦୂରରେ ବାତ୍ୟା | ପାରାଦୀପରୁ ୫୬୦ ଓ ବିଶାଖାପାଟଣାଠାରୁ ୩୦୦ କିମି ଦୂରରେ ବାତ୍ୟା | ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ପୁରୀରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ

ସ୍ଥଳଭାଗ ଠାରୁ ୪୨୦ କିମି ଦୂରରେ ‘ଜୱାଦ’ | ଗତ ୬ ଘଣ୍ଟା ଧରି ୨୦ କିମି ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି ବାତ୍ୟା ‘ଜୱାଦ’ | ଗୋପାଳପୁରରୁ ୪୨୦ ଓ ପୁରୀଠୁ ୪୮୦ କିମି ଦୂରରେ ବାତ୍ୟା | ପାରାଦୀପରୁ ୫୬୦ ଓ ବିଶାଖାପାଟଣାଠାରୁ ୩୦୦ କିମି ଦୂରରେ ବାତ୍ୟା | ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ପୁରୀରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *