ତାପମାତ୍ରାରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ, ୪୯ ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଲା ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ତାପମାତ୍ରା | ମଙ୍ଗେଶପୁରରେ ୪୯.୨, ନାଜଫଗଡ଼ରେ ୪୯.୧ ଡିଗ୍ରୀ, ୧୯୬୬ ମସିହା ମେ’ ୧୦ ତାରିଖ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୯ ଡିଗ୍ରୀ ପାର୍ |

ତାପମାତ୍ରାରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ, ୪୯ ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଲା ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ତାପମାତ୍ରା | ମଙ୍ଗେଶପୁରରେ ୪୯.୨, ନାଜଫଗଡ଼ରେ ୪୯.୧ ଡିଗ୍ରୀ, ୧୯୬୬ ମସିହା ମେ’ ୧୦ ତାରିଖ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୯ ଡିଗ୍ରୀ ପାର୍ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *