ଆସନ୍ତା କାଲି ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ; ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଭୋଟ ଦେବେ ସ୍ବାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ । ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି

ଆସନ୍ତା କାଲି ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ; ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଭୋଟ ଦେବେ ସ୍ବାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ । ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *