ଗୁଜରାଟର ସୁରତରେ ପ୍ରଥମ ଓମିକ୍ରନ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ, ସଂକ୍ରମିତ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ ନିକଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଫେରିଥିଲେ | ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଜରାଟରେ ୪ ଓ ଦେଶରେ ୪୧କୁ ବୃଦ୍ଧି, ଏଯାଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୦, ରାଜସ୍ଥାନରେ ୯ ଚିହ୍ନଟ ।

ଗୁଜରାଟର ସୁରତରେ ପ୍ରଥମ ଓମିକ୍ରନ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ, ସଂକ୍ରମିତ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ ନିକଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଫେରିଥିଲେ | ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଜରାଟରେ ୪ ଓ ଦେଶରେ ୪୧କୁ ବୃଦ୍ଧି, ଏଯାଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୦, ରାଜସ୍ଥାନରେ ୯ ଚିହ୍ନଟ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *