ଜଗତସିଂହପୁରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଆରମ୍ଭ, ମହାନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ; ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର; ଲୋକଙ୍କୁ ୪ଟି ସ୍କୁଲରେ ରଖାଯାଇଥିବା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଡିଓଙ୍କ ସୂଚନା

ଜଗତସିଂହପୁରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଆରମ୍ଭ, ମହାନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ; ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର; ଲୋକଙ୍କୁ ୪ଟି ସ୍କୁଲରେ ରଖାଯାଇଥିବା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଡିଓଙ୍କ ସୂଚନା

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *