କକାପୁତୁରାଙ୍କୁ ସାଇକେଲରୁ ଟାଣିଆଣି ଦଳି ମାରିଦେଲା ହାତୀ, ରେଢାଖୋଲ ରେଞ୍ଜ୍ ଖୋଲଗଡ଼ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଦଳିଦେଲା,ଡିମିରିକୁଦା ଗାଁରୁ ସାଇକେଲରେ ଆସୁଥିଲେ କକାପୁତୁରା

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *