ରାଜଧାନୀରେ ପଶିଲା ଦୟାନଦୀର ଉଚ୍ଛୁଳା ବନ୍ୟାଜଳ; ସୁନ୍ଦରପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶିଲା ଦୟାନଦୀର ବନ୍ୟାଜଳ,ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଯୋଗୁ ହିନସ୍ତା, ପିଇବା ପାଣି ସରିଯାଇଛି; ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଯୋଗୁ ଲୋକେ ଅନ୍ଧାରରେ

ରାଜଧାନୀରେ ପଶିଲା ଦୟାନଦୀର ଉଚ୍ଛୁଳା ବନ୍ୟାଜଳ; ସୁନ୍ଦରପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶିଲା ଦୟାନଦୀର ବନ୍ୟାଜଳ,ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଯୋଗୁ ହିନସ୍ତା, ପିଇବା ପାଣି ସରିଯାଇଛି; ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଯୋଗୁ ଲୋକେ ଅନ୍ଧାରରେ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *