ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ମାଲକାନଗିରି ମୋଟୁରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି; ଗୋଦାବରୀ ଫୁଲୁଥିବାରୁ ପ୍ରଭାବରେ ମୋଟୁ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ, ସିଲେରୁ ଓ ସାବେରୀ ନଦୀରେ ପଶିଲା ଗୋଦାବରୀର ପଛୁଆ ପାଣି, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲା ଏନ୍ଏଚ୍ ୩୨୬; ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାତାୟାତ ଠପ୍

ଗୋଦାବରୀ ଫୁଲୁଥିବାରୁ ପ୍ରଭାବରେ ମୋଟୁ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ, ସିଲେରୁ ଓ ସାବେରୀ ନଦୀରେ ପଶିଲା ଗୋଦାବରୀର ପଛୁଆ ପାଣି, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲା ଏନ୍ଏଚ୍ ୩୨୬; ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାତାୟାତ ଠପ୍,, ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ମାଲକାନଗିରି ମୋଟୁରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *