କେନ୍ଦୁଝର ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ଫରେଷ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ବାରିକ ନିଲମ୍ବିତ । ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ମିତ୍ରଭାନୁ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ନିଲମ୍ବିତ | ଉଭୟଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କଲେ RCCF । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍‌ ।

କେନ୍ଦୁଝର ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ଫରେଷ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ବାରିକ ନିଲମ୍ବିତ । ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ମିତ୍ରଭାନୁ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ନିଲମ୍ବିତ | ଉଭୟଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କଲେ RCCF । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍‌ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *