ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାୱତ ବୁଧବାର ହେଲିକାପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସଂଯୋଗ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କୁହ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧୁଲିକା ରାୱତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ।

ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାୱତ ବୁଧବାର ହେଲିକାପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସଂଯୋଗ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କୁହ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧୁଲିକା ରାୱତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *