ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ, ଦେଶରେ ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁରେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଧିକ ମୃତ୍ୟୁ, ଆଇଏମଡିର ୨୦୨୧ ଜଳବାୟୁ ରିପୋର୍ଟରେ ଏନେଇ ସୂଚନା, ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତରେ ୨୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି

ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ, ଦେଶରେ ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁରେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଧିକ ମୃତ୍ୟୁ, ଆଇଏମଡିର ୨୦୨୧ ଜଳବାୟୁ ରିପୋର୍ଟରେ ଏନେଇ ସୂଚନା, ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତରେ ୨୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *