LAC ବିବାଦକୁ ନେଇ ଆଜି ଭାରତ-ଚୀନ ଆଲୋଚନା, ହଟ୍‌ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନେଇ ହେବ ଆଲୋଚନା, ଉଠିପାରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଓ ଅରୁଣାଚଳରେ PLAର LAC ଅତିକ୍ରମ ପ୍ରସଙ୍ଗ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *