ଭାରତୀୟ ଟେନିସ ତାରକା ସାନିଆ ମିର୍ଜାଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା । ୨୦୨୨ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟେନିସ୍‌ ଜୀବନର ଶେଷ ସିଜନ ହେବ କହିଲେ ୩୫ ବର୍ଷୀୟ ସାନିଆ |ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ଓପନ ମହିଳା ଡବଲ୍ସ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ହାରିବା ପରେ ସାନିଆଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା ।

ଭାରତୀୟ ଟେନିସ ତାରକା ସାନିଆ ମିର୍ଜାଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା । ୨୦୨୨ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟେନିସ୍‌ ଜୀବନର ଶେଷ ସିଜନ ହେବ କହିଲେ ୩୫ ବର୍ଷୀୟ ସାନିଆ ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ଓପନ ମହିଳା ଡବଲ୍ସ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ହାରିବା ପରେ ସାନିଆଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *