ITBP ଡିଜି ସଞ୍ଜୟ ଆରୋରାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ପୋଲିସ କମିଶନର ଭାବେ ମିଳିଲା ନିଯୁକ୍ତି | ତାମିଲନାଡ଼ୁ କ୍ୟାଡରର IPS ଅଫିସର ସଞ୍ଜୟ ଆରୋରା । ଅଗଷ୍ଟ ୧ରୁ ତୁଲାଇବେ ଦାୟିତ୍ବ |

ITBP ଡିଜି ସଞ୍ଜୟ ଆରୋରାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ପୋଲିସ କମିଶନର ଭାବେ ମିଳିଲା ନିଯୁକ୍ତି | ତାମିଲନାଡ଼ୁ କ୍ୟାଡରର IPS ଅଫିସର ସଞ୍ଜୟ ଆରୋରା । ଅଗଷ୍ଟ ୧ରୁ ତୁଲାଇବେ ଦାୟିତ୍ବ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *