ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜେବି ପାର୍କରେ ରଖାଗଲା ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଟୟୋଟା କାର୍, ୯୬ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ପ୍ରଶାସନ ନେଲା ପଦକ୍ଷେପ

ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜେବି ପାର୍କରେ ରଖାଗଲା ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଟୟୋଟା କାର୍, ୯୬ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ପ୍ରଶାସନ ନେଲା ପଦକ୍ଷେପ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *