ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଖଣି ସଚିବ IAS ପୂଜା ସିଂଘଲ ଗିରଫ । ପଚରାଉଚରା ପରେ ପୂଜା ସିଂଘଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ED । ରାଞ୍ଚିରେ ୯ ଘଣ୍ଟା ଜେରା ପରେ ପୂଜାଙ୍କୁ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ମାମଲାରେ ଗିରଫ କଲା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ |

ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଖଣି ସଚିବ IAS ପୂଜା ସିଂଘଲ ଗିରଫ । ପଚରାଉଚରା ପରେ ପୂଜା ସିଂଘଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ED । ରାଞ୍ଚିରେ ୯ ଘଣ୍ଟା ଜେରା ପରେ ପୂଜାଙ୍କୁ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ମାମଲାରେ ଗିରଫ କଲା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *