ଜୁନିଅର ହକି ବିଶ୍ବକପ : ଆଜି ଖେଳାଯିବ ସମସ୍ତ ୪ଟି କ୍ବାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍‌ ମ୍ୟାଚ

ଜୁନିଅର ହକି ବିଶ୍ବକପ : ଆଜି ଖେଳାଯିବ ସମସ୍ତ ୪ଟି କ୍ବାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍‌ ମ୍ୟାଚ

ସଂଧ୍ୟା ୭ଟା ୩୦ରେ ବେଲଜିଅମକୁ ଭେଟିବ ଭାରତ, ଅନ୍ୟ କ୍ବାର୍ଟରରେ ଜର୍ମାନି-ସ୍ପେନ୍‌, ନେଦରଲାଣ୍ଡ୍‌ସ-ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ମାଲେସିଆ-ଫ୍ରାନ୍‌ସ ମୁକାବିଲା

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *