ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବନ୍ୟା ସାଙ୍ଗକୁ ଭୂସ୍ଖଳନ; ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୭୧କୁ ବୃଦ୍ଧି | ରବିବାରଠୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ୁଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ,୨୫୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ କରାଗଲାଣି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ | ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆର୍ମି, IAF, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ନିୟୋଜିତ |

ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବନ୍ୟା ସାଙ୍ଗକୁ ଭୂସ୍ଖଳନ; ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୭୧କୁ ବୃଦ୍ଧି | ରବିବାରଠୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ୁଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ,୨୫୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ କରାଗଲାଣି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ | ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆର୍ମି, IAF, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ନିୟୋଜିତ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *