ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ମାଛକୁଟା ପଞ୍ଚାୟତ GRS ଯଦୁମଣି ମାଝୀ | ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ GRS ଯଦୁମଣି ମାଝୀ ଧରାପଡ଼ିଲେ, ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବିଲ୍‌ କରାଇବାକୁ ୪ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ |

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ମାଛକୁଟା ପଞ୍ଚାୟତ GRS ଯଦୁମଣି ମାଝୀ , ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ GRS ଯଦୁମଣି ମାଝୀ ଧରାପଡ଼ିଲେ, ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବିଲ୍‌ କରାଇବାକୁ ୪ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *