ଆଜି ମୁମ୍ବାଇରେ ଶିଳ୍ପପତି ରତନ ଟାଟାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ |

ଆଜି ମୁମ୍ବାଇରେ ଶିଳ୍ପପତି ରତନ ଟାଟାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *