ଅଣ୍ଟାରେ ମାଉଜର ଧରି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଯୁବକ । ଯୁବକ ଶୋଇ ଥିବାବେଳେ ପାହାଳରୁ ଧରିଲା ପୋଲିସ । ଯୁବକଙ୍କୁ ଧରିଲା ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍, ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଜବତ ବନ୍ଧୁକକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ପୋଲିସ । ବନ୍ଧୁକକୁ ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧି ଅଣ୍ଟାରେ ଧରି ଶୋଇଥିଲେ ଯୁବକ ।

ଅଣ୍ଟାରେ ମାଉଜର ଧରି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଯୁବକ । ଯୁବକ ଶୋଇ ଥିବାବେଳେ ପାହାଳରୁ ଧରିଲା ପୋଲିସ । ଯୁବକଙ୍କୁ ଧରିଲା ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍, ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଜବତ ବନ୍ଧୁକକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ପୋଲିସ । ବନ୍ଧୁକକୁ ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧି ଅଣ୍ଟାରେ ଧରି ଶୋଇଥିଲେ ଯୁବକ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *