ଦେଶରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର, ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା ୩୦ ପଇସା, ଡିଜେଲ ୩୫ ପଇସା ବଢ଼ିଲା, ଘରୋଇ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ ୧୫ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *