ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଡାକ୍ତରୀ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ଥଗିତ | MBBS ଓ BDS ନାମଲେଖା ପାଇଁ କାଉନସେଲିଂକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲା OJEE | ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଯାଏ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇଲେ OJEE ଅଧ୍ୟକ୍ଷ

ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଡାକ୍ତରୀ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ଥଗିତ | MBBS ଓ BDS ନାମଲେଖା ପାଇଁ କାଉନସେଲିଂକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲା OJEE | ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଯାଏ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇଲେ OJEE ଅଧ୍ୟକ୍ଷ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *