ଲାଇନ ମ୍ୟାନ୍‌ ହେବେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଦିଆଯିବ ଟ୍ରେନିଂ, SHG ମହିଳାଙ୍କ ଲାଗି ଗଠନ ହେବ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଫେଡେରେସନ୍, ଆଗାମୀ ୧୨ ମାସ ଭିତରେ ଏହି ଫେଡେରେସନ୍ ଗଠନ ହେବ: ମିଶନ ଶକ୍ତି ସଚିବ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ

ଲାଇନ ମ୍ୟାନ୍‌ ହେବେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଦିଆଯିବ ଟ୍ରେନିଂ, SHG ମହିଳାଙ୍କ ଲାଗି ଗଠନ ହେବ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଫେଡେରେସନ୍, ଆଗାମୀ ୧୨ ମାସ ଭିତରେ ଏହି ଫେଡେରେସନ୍ ଗଠନ ହେବ: ମିଶନ ଶକ୍ତି ସଚିବ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *