ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ NCC ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୩୦ଟି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଚଳନ ହେବ NCC, ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସ୍କୁଲରେ NCC ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ NCC ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୩୦ଟି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଚଳନ ହେବ NCC, ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସ୍କୁଲରେ NCC ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *