ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଜୋରଦାର ହେଲା ଅପରେସନ ଗଙ୍ଗା | ୱାର୍‌ ଜୋନ୍‌ ୟୁକ୍ରେନରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଆଜି ୩ଟି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ୟୁକ୍ରେନରୁ ଫେରିଲେଣି ୫୪୭ ଭାରତୀୟ | ସ୍ଲୋଭାକିଆ ଦେଇ ଫେରିଲେ ୧୫୪ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ହଙ୍ଗେରୀ ଦେଇ ୧୮୩ ଏବଂ ରୋମାନିଆ ଦେଇ ଫେରିଲେ ୨୧୦ ଭାରତୀୟ |

ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଜୋରଦାର ହେଲା ଅପରେସନ ଗଙ୍ଗା | ୱାର୍‌ ଜୋନ୍‌ ୟୁକ୍ରେନରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଆଜି ୩ଟି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ୟୁକ୍ରେନରୁ ଫେରିଲେଣି ୫୪୭ ଭାରତୀୟ | ସ୍ଲୋଭାକିଆ ଦେଇ ଫେରିଲେ ୧୫୪ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ହଙ୍ଗେରୀ ଦେଇ ୧୮୩ ଏବଂ ରୋମାନିଆ ଦେଇ ଫେରିଲେ ୨୧୦ ଭାରତୀୟ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *