୩୧୫ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ ମଧ୍ୟରୁ ୨୮୦ଟି ଆସନରେ ବିଜେଡି ଆଗୁଆ | କଂଗ୍ରେସ ୧୬ ସିଟରେ ଆଗୁଆ ଓ ବିଜେପି ୧୪ ସିଟରେ ଆଗୁଆ

୩୧୫ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ ମଧ୍ୟରୁ ୨୮୦ଟି ଆସନରେ ବିଜେଡି ଆଗୁଆ | କଂଗ୍ରେସ ୧୬ ସିଟରେ ଆଗୁଆ ଓ ବିଜେପି ୧୪ ସିଟରେ ଆଗୁଆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *