୩୨୦ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ ମଧ୍ୟରୁ ୨୮୫ଟି ଆସନରେ ରେ ବିଜେଡି ଆଗୁଆ | କଂଗ୍ରେସ ୧୪ ସିଟରେ ଆଗୁଆ ଓ ବିଜେପି ୧୬ ସିଟରେ ଆଗୁଆ |

୩୨୦ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ ମଧ୍ୟରୁ ୨୮୫ଟି ଆସନରେ ରେ ବିଜେଡି ଆଗୁଆ | କଂଗ୍ରେସ ୧୪ ସିଟରେ ଆଗୁଆ ଓ ବିଜେପି ୧୬ ସିଟରେ ଆଗୁଆ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *