ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଞ୍ଝାରପୁରରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ୨୦ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ | ବାଛୋଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପୋଲିସର ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ. ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ହୋଇଥିଲା ଆକ୍ରମଣ

ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଞ୍ଝାରପୁରରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ୨୦ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ | ବାଛୋଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପୋଲିସର ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ. ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ହୋଇଥିଲା ଆକ୍ରମଣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *