ଗୁଜୁରାଟ ଗାନ୍ଧୀନଗର ଡିଏଫଏସରେ ଗୋପାଳ ଦାସ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ୍‌। ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ୍‌ ପରେ ହେବ ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ୍‌। ମିଛ ଧରା ପରୀକ୍ଷାରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଗୋପାଳର ସତ।

ଗୁଜୁରାଟ ଗାନ୍ଧୀନଗର ଡିଏଫଏସରେ ଗୋପାଳ ଦାସ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ୍‌। ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ୍‌ ପରେ ହେବ ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ୍‌। ମିଛ ଧରା ପରୀକ୍ଷାରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଗୋପାଳର ସତ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *