ଲୋକପ୍ରିୟ ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ମିହିର ଦାସ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ | ମିହିର ଦାସଙ୍କ ମଲ୍‌ଟି ଅର୍ଗାନ ଫେଲ୍‌ ହୋଇଛି, ହୃଦ୍‌ଘାତର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ସୁଚନା ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର |

ଲୋକପ୍ରିୟ ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ମିହିର ଦାସ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ | ମିହିର ଦାସଙ୍କ ମଲ୍‌ଟି ଅର୍ଗାନ ଫେଲ୍‌ ହୋଇଛି, ହୃଦ୍‌ଘାତର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ସୁଚନା ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *